Nieuws

06/12/2023
Japan bevestigt opnieuw de veiligheid van titaandioxide als voedseladditief

Op 19 juli 2023 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn van Japan (MHLW) een rapport gepubliceerd waarin de veiligheid van titaandioxide (TiO2) als voedseladditief wordt bevestigd.

27/07/2023
Er zal beroep worden aangetekend tegen het arrest van het Gerecht van de Europese Unie over de indeling van titaniumdioxide

De Europese Commissie heeft de Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) laten weten dat zij in beroep is gegaan tegen het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 23 november 2022 betreffende titaandioxide TiO2 .

05/07/2023
Nieuwe initiatieven in de Verenigde Staten om het gebruik van titaniumdioxide in voedsel te beperken missen belangrijke nieuwe robuuste wetenschappelijke ontwikkelingen die bevestigen dat titaniumdioxide veilig is

Er zijn een aantal recente ontwikkelingen geweest in de Verenigde Staten, waaronder een wetsvoorstel van de Assemblee 418 (AB 418) in Californië dat de productie, verkoop of distributie van voedingsmiddelen in Californië met vijf additieven, waaronder titaniumdioxide (TiO2 ), wil verbieden en een verzoekschrift aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om E171 in

27/06/2022
Health Canada sluit zich aan bij de Britse Food Standards Agency en stelt dat titaniumdioxide in voedsel veilig is

Op 20 juni 2022 heeft Health Canada, het Canadese ministerie van Gezondheid, in een nieuw rapport over de stand van de wetenschap geconcludeerd dat titaniumdioxide (TiO2) als voedseladditief (E171) veilig is voor menselijke consumptie.

15/01/2022
Europese Commissie keurt wet goed tot intrekking van de toelating van E171 in voedsel

Op 14 januari 2022 heeft de Europese Commissie de wet aangenomen tot intrekking van de vergunning voor titaandioxide (TiO2) als additief E171 in voedsel in de EU.

24/09/2021
Opmerkingen van de TDMA over het meest recente EFSA-advies m.b.t. de veiligheid van E171 – bijgewerkt (17 september 2021) met extra informatie

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft op 6 mei 2021 een advies gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat titaandioxide (TiO2) niet langer als veilig kan worden beschouwd voor gebruik als voedseladditief E171.

08/07/2021
Opmerkingen van de TDMA over het meest recente EFSA-advies m.b.t. de veiligheid van E171

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft op 6 mei 2021 een advies gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat titaandioxide (TiO2) niet langer als veilig kan worden beschouwd voor gebruik als voedseladditief E171.

05/07/2021
TDMA Webinar op 13 juli 2021, om 16.00 uur CET

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) heeft een webinar georganiseerd op 13 juli 2021 om 16.

22/06/2021
De titaniumdioxide-industrie evalueert het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over E171

06 mei 2021 – De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft haar advies uitgebracht over de veiligheid van titaandioxide (TiO2) als toevoegingsstof (E171).

16/04/2021
TDMA Webinar op 23 april 2021, 15.00 uur CET

De Titanium Dioxide Manufacturers Associated (TDMA) organiseert op 23 april 2021 om 15.

23/06/2020
TDMA’s Interpretatie van de classificatie van titaandioxide

De geharmoniseerde EU-classificatie van bepaalde vormen van titaandioxide (TiO2) als vermoedelijk carcinogeen (cat.

27/02/2020
Ingangsdatum voor classificatie (indeling) van titaandioxide gecorrigeerd naar 1 oktober 2021

In het Publicatieblad van de Europese Unie is de ingangsdatum van de classificatie van TiO2 als vermoed carcinogeen (cat.

21/02/2020
Indeling van titaandioxide verschenen in het Publicatieblad van de EU

De Europese Unie heeft op 18 februari 2020 een gedelegeerde verordening gepubliceerd waarmee titaandioxide (TiO2) wordt geclassificeerd als vermoed carcinogeen door inademing (categorie 2) onder Europese Verordening (EG) nr.

03/12/2019
Milieucommissie van het Europees Parlement verwerpt bezwaar tegen indeling van titaandioxide

In een stemming op 3 december 2019 heeft een meerderheid in de Milieucommissie van het Europees Parlement de door de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) ingediende resolutie met betrekking tot het voorstel voor de indeling van titaandioxide (TiO2) als een vermoedelijk carcinogeen (categorie 2) bij inademing, niet ondersteund.

08/11/2019
Voorstel tot indeling van titaandioxide in behandeling door het Europees Parlement en de Raad van de EU

De Europese Commissie heeft op 4 oktober de 14e aanpassing aan de technische vooruitgang (ATP) van de EU-verordening inzake de indeling, etikettering en verpakking (CLP) goedgekeurd, inclusief het voorstel om TiO2 bij inademing als vermoedelijk carcinogeen (cat 2.

13/04/2018
De Titanium Dioxide Manufacturers Association bekijkt bevindingen van recent RIVM onderzoek

13 April 2018 – Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een onderzoek gepubliceerd waarin blootstelling aan titaniumdioxide in verband wordt gebracht met mogelijke effecten op de gezondheid.

11/04/2018
3D-geprint titaandioxide in de ruimte

Experts van twee universiteiten onderzoeken het gebruik van 3D-geprint titaandioxideschuim in de ruimte.

Titaandioxide gebruikt bij test om gezichtsvermogen te herstellen

Wetenschappers zijn erin geslaagd de lichtgevoeligheid van het oog van blinde muizen te herstellen met nanodraden van goud en titaandioxide.

23/03/2018
Titaandioxide houdt ambulances schoon in Italiaanse stad

De nieuwe ambulances van de Italiaanse stad L’Aquila zijn binnenin afgewerkt met titaandioxide om ze gemakkelijk schoon te houden.

10/11/2017
Geen stank meer op de boerderij? Minder geurhinder met titaandioxide en uv-licht

Overal waar vee wordt gehouden, zijn de dieren vaak eerder te ruiken dan te zien.

Hoe zonlicht, zeewater en titaandioxide een schone brandstof kunnen produceren: waterstof

Onderzoekers van de University of Central Florida (UCF) werken aan een nieuwe methode om op een kosteneffectieve manier waterstof te halen uit zeewater.

12/10/2017
De titaniumdioxide-industrie evalueert de details van het wetenschappelijk advies van het Risk Assessment Committee (RAC) van de ECHA met betrekking tot de geharmoniseerde indeling van TiO2

12 oktober 2017 – Het Risk Assessment Committee (RAC, Risicobeoordelingscomité) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft zijn wetenschappelijk advies gepubliceerd met betrekking tot de classificatie van titaniumdioxide (TiO2) als verdacht kankerverwekkend (categorie 2) bij inademing.

29/09/2017
Zonneverf biedt onbeperkte energie uit waterdamp – RMIT

Onderzoekers aan het Royal Melbourne Institute of Technology werken aan een zonneverf met titaandioxide waarmee het mogelijk is om waterstof te produceren, een schone energiebron.

Toyota gebruikt met titaandioxide gecoate reclameborden om de uitlaatgassen van 5285 auto’s uit de lucht te filteren – CNET.com

Internationale autofabrikant Toyota heeft reclameborden gemaakt met vinyl met een coating van titaandioxide om de uitlaatgassen van meer dan 5000 auto’s uit de lucht te filteren.

01/03/2017
NGO manipuleert en negeert wetenschap om consumenten weg te houden van veilige, betrouwbare producten

De Franse Association Agir pour l’Environnement is een website begonnen waarop het gebruik van titaandioxide (E171) in honderden voedingsmiddelen in een kwaad daglicht wordt gesteld.

15/01/2017
Titanium Dioxide Manufacturers Association: verklaring over INRA-studie

De Franse organisatie Agir pour l’Environnement is een website begonnen waarop het gebruik van titaniumdioxide (E171) in honderden voedingsmiddelen in een kwaad daglicht wordt gesteld.

01/10/2016
Advies wetenschappelijk panel EFSA, herevaluatie van titaandioxide (E171) als additief in levensmiddelen

Op 14 september 2016 publiceerde het wetenschappelijk panel van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor levensmiddelenadditieven en aan levensmiddelen toegevoegde bronnen van voedingsstoffen (ANS) een advies in de EFSA Journal over de veiligheid van titaandioxide (TiO2 , E 171) bij gebruik als levensmiddelenadditief.

01/07/2016
TDMA en TDIC gaan in tegen Frans voorstel om titaniumdioxide te classificeren

De ECHA heeft (op 31 mei 2016) een herzien dossier van de Franse voedselveiligheidsautoriteit ANSES gepubliceerd waarin een geharmoniseerde indeling (CLH) wordt voorgesteld voor titaniumdioxide als kankerverwekkend (categorie 1B) bij inademing (H350i).

31/05/2016
Titanium Dioxide Manufacturers Association: bijgewerkte verklaring m.b.t. Frans classificatieadvies

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) weet dat de ECHA een dossier heeft ontvangen van de Franse voedselveiligheidsautoriteit ANSES waarin een geharmoniseerde indeling (CLH) wordt voorgesteld voor titaniumdioxide als kankerverwekkend (categorie 1B) bij inademing (H350i).

01/06/2013
Reactie TDMA aan klanten over de aanwezigheid van nanodeeltjes in titaniumdioxidepigment

Titaniumdioxidepigment of titaanwit wordt geproduceerd als fijn poeder voor gebruik in verven, kunststoffen, stoffen en hoogwaardige papiersoorten.

Meer laden