Titaandioxide is veilig

building with lots of windows

Titaniumdioxide is al een eeuw goedgekeurd voor gebruik in Europa, met onderzoeken die herhaaldelijk geen schadelijke effecten aantonen voor het publiek of werknemers.

Titaandioxide (TiO2 ) is een van de meest veelzijdige verbindingen ter wereld en wordt aangetroffen in een buitengewoon divers scala aan producten en technologieën die we dagelijks zien en gebruiken, waaronder verf, kunststoffen, cosmetica, zonnefilters, glas en zelfs katalysatoren. Door zijn gevarieerde eigenschappen kan het op vele manieren worden gebruikt,
bijvoorbeeld als een levendige witte kleurstof, om te beschermen tegen UV-straling en het verminderen van vervuiling.


Het wordt al ongeveer 100 jaar veilig gebruikt in een duizelingwekkend aantal producten. Het heeft een geschiedenis van wettelijke goedkeuring, met grondige en voortdurende wetenschappelijke beoordeling van het gebruik en de productie ervan.

  • TiO2 is afgeleid van een van de meest overvloedige natuurlijke materialen op aarde en zijn chemisch stabiele toestand biedt een basis voor het gebruik ervan in talloze toepassingen.
  • Verschillende lange termijn studies naar werknemers die regelmatig aan titaniumdioxide werden blootgesteld, toonden geen schadelijke effecten aan.

Is TiO2 veilig voor consumenten?

TiO2 is door een groot aantal regelgevende instanties op veiligheid beoordeeld en veilig bevonden voor veel van de beoogde toepassingen. toepassingen. In de loop der jaren heeft de alomtegenwoordigheid ervan echter geleid tot vragen en onderzoek om te bepalen of het enige invloed heeft op onze gezondheid en of er bijwerkingen zijn die verband houden met blootstelling. Deze bezorgdheid is vooral het geval met betrekking tot het gebruik ervan in de voedingsmiddelen- en cosmetica-industrie. Gemaakt van een van de meest voorkomende elementen op aarde, titaniumdioxide (TiO2 ) is door een groot aantal regelgevende instanties bevestigd als een inert en veilig materiaal. De levendige witte kleur maakt het een ideale stof voor veel van zijn toepassingen. Het wordt ook veilig gebruikt als kleurstof, UV-beschermer en verdikkingsmiddel in cosmetica omdat er weinig gevallen van allergie of intolerantie in verband worden gebracht met het product. consumptie of toepassing. Het is ook goedgekeurd voor gebruik in een verscheidenheid aan producten en materialen, waaronder zonnebrandcrème, tandpasta en geneesmiddelen.

Het Europees Hof oordeelt dat TiO2 niet gevaarlijk is

In een arrest van 23 november 2022 heeft het Gerecht van de Europese Unie geoordeeld dat titaniumdioxide (TiO2 ) geen kankerverwekkende stof bij inademing van categorie 2 is in de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Indeling en etikettering. Deze uitspraak had betrekking op de EU-classificatie van 18 februari 2020 van TiO2 in poedervorm als verdacht carcinogeen (categorie 2) bij inademing. De belangrijkste redenen voor de nietigverklaring waren dat er een fout was gemaakt bij de beoordeling van de betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid van de studie waarop de classificatie was gebaseerd, en dat een classificatie alleen kan gelden voor een stof die de intrinsieke eigenschap heeft om kanker te veroorzaken.

Is de productie van TiO2 veilig?

In de natuur wordt titanium vaak geassocieerd met andere veelvoorkomende elementen zoals ijzer. Er worden twee methoden gebruikt om deze stoffen te scheiden tot zuiver TiO2: een sulfaatproces en een chlorideproces.

Soortgelijke productieprocessen worden gebruikt om titaniummetalen te maken voor de luchtvaart, de medische sector, de scheepsbouw en de bouw. Zoals bij alle chemische processen zijn ze onderworpen aan strenge milieuwetten en beide TiO2 – productiemethoden voldoen aan strenge normen voor gezondheid, veiligheid en verwerking.

De productie van TiO2 is geoptimaliseerd om grondstoffen te recyclen of hergebruiken. Gewoonlijk worden chloor en zwavelzuur gerecycled en ijzer wordt omgezet in ijzer in waardevolle bijproducten.

De TiO2 – productie wordt gereguleerd door EU-brede normen, waaronder de Seveso-richtlijn, en toonaangevende producenten in Europa houden zich ook aan de Verantwoordelijkheidscode Care® principes.

Zowel Seveso als Responsible Care® zorgen voor duurzame productie en verbeteringen in de manier waarop TiO2 wordt geproduceerd. Er is een levenscyclusanalyse uitgevoerd om de milieu – impact van de productie van titanium te meten. Titaniumdioxide
Lees meer over de duurzaamheidsmaatregelen

Is TiO2 veilig voor werknemers?

Uit de huidige gegevens blijkt dat werknemers in TiO2 – fabrieken zoals die in de EU, die de standaardnormen inzake veiligheid en gezondheid op het werk volgen, zich geen zorgen moeten maken om TiO2 blootstelling.

Naast de nationale instanties, die toezicht houden op de stoffen die worden gebruikt, zorgt de REACH – wetgeving van de Europese Unie voor de controle van de veiligheid van alle chemische stoffen die worden gebruikt. Dit vereist dat industrieën alle gevaren en beheren van potentiële risico’s in verband met deze stoffen.

Bij de registratie van TiO2 volgens REACH – wetgeving heeft de industrie het volgende verzameld en beoordeeld beschikbare wetenschappelijke gegevens over TiO2 en stelde vast dat er geen bewijs was van gevaar volgens de REACH – evaluatiecriteria.

De TiO2 – productie wordt zorgvuldig beheerd door de industrie. Producenten nemen alle nodige maatregelen om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de EU en de lidstaten voor de veilige behandeling van materialen die worden gebruikt bij de productie van TiO2 .

Bovendien is TiO2 al ongeveer 100 jaar commercieel verkrijgbaar. In deze periode hebben uitgebreide studies van werknemers in de TiO2 productie-industrie geen bewijs gevonden van een verhoogd risico op kanker.

Vier grote epidemiologische studies in Noord – Amerika en Europa, waarbij meer dan 24 000 werknemers in de TiO2 – producerende industrie betrokken waren, toonden geen verhoogd risico op kanker of andere nadelige effecten door blootstelling aan TiO2 .

Is TiO2 veilig in voedsel?

Titaandioxide wordt in voedingsmiddelen gebruikt als kleurstof E171. Na tientallen jaren gebruik als voedingskleurstof, is er nooit een verifieerbaar verband aangetoond tussen de algemene inname van E171 en schade aan de menselijke gezondheid. De Europese Commissie heeft de goedkeuring voor het gebruik van E171 in voedingsmiddelen in de EU echter ingetrokken op 18 januari 2022. Meer informatie over het Learn more about the gebruik en de veiligheid van E171.

Conclusie

Met een geschiedenis van ongeveer 100 jaar veilige productie en veilige commerciële TiO2 wordt gebruikt in een groot aantal industrieën en heeft grote voordelen opgeleverd voor de maatschappij, zonder schadelijke effecten voor mens of milieu. Langetermijnstudies hebben aangetoond dat de consumptie, het gebruik en de productie van TiO2 niet schadelijk is voor mensen en veel regelgevende instanties hebben vastgesteld dat het niet giftig en niet kankerverwekkend is voor mensen.