Richtlijnen voor veilig gebruik en beste praktijken voor het legen van zakken TiO2

Bij het legen van zakken is het belangrijk om alle veiligheidsprotocollen te volgen. Dit zijn de beste werkwijzen en richtlijnen om dit te doen.

Legen van zakken - kleine zakken

Toegang
 • Beperk de toegang tot het werkgebied tot bevoegd personeel.
Ontwerp en uitrusting
 • Zorg ervoor dat de apparatuur voor het legen van zakken geschikt is voor het doel.
 • Sluit de apparatuur voor het legen van zakken zoveel mogelijk in en houd deze onder negatieve druk met behulp van een plaatselijk afzuigsysteem.
 • Het vereiste afzuigvolume van de kap is een functie van de open kapruimte, waarbij de ervaring leert dat luchtsnelheden van 1 m/s (200 fpm) in de kap voldoende zijn voor het afvangen van DE-stof.
 • Voor kleine zakken wordt het gebruik van automatische of halfautomatische zakkenstations aanbevolen voor het legen van de zakken.
 • Zorg ervoor dat werknemers de inhoud van de zak geleidelijk omkiepen – nooit dumpen.
 • Zorg voor een schone luchttoevoer naar de werkruimte om de afgezogen lucht te vervangen.
Onderhoud
 • Zorg ervoor dat de apparatuur die voor de taak wordt gebruikt, zoals geadviseerd door de leverancier, efficiënt werkt en goed wordt onderhouden.
Onderzoek en testen
 • Controleer persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) dagelijks visueel op tekenen van beschadiging. Als het zelden wordt gebruikt, controleer het dan voor elk gebruik.
 • Controleer persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) dagelijks visueel op tekenen van beschadiging. Als het zelden wordt gebruikt, controleer het dan voor elk gebruik.
 • Bewaar inspectierapporten gedurende een periode die lang genoeg is om te voldoen aan de nationale wetgeving (minimaal vijf jaar).
Schoonmaak en huishouding
 • Houd niet-wegwerp persoonlijke beschermingsmiddelen schoon.
 • Werkgevers kunnen zorgen voor een schone opslagruimte voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Beschermende kleding (overalls) mogen niet mee naar huis worden genomen.
 • Reinig kleding niet met perslucht.
 • Gebruik water of een stofzuiger met HEPA-filter om stof en poeders te verwijderen tijdens het schoonmaken.
Voer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uit op faciliteiten die niet in bedrijf zijn. Kleine schoonmaakwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd wanneer faciliteiten in werking, als het veilig is om dat te doen.

Legen van zakken - bulkzakken

Toegang
 • Beperk de toegang tot het werkgebied tot bevoegd personeel.
Ontwerp en uitrusting
 • Zorg ervoor dat de apparatuur voor het legen van zakken geschikt is voor het doel.
 • Sluit de apparatuur voor het legen van zakken zoveel mogelijk in en houd deze onder negatieve druk met behulp van een plaatselijk afzuigsysteem.
 • Gebruik voor bulkzakken voor eenmalig gebruik zonder binnenvoering apparatuur voor het legen van zakken met piramidevormige snijmessen en een rubberen membraan om de bodem van de zak af te sluiten. Handmatig zakken snijden wordt niet aanbevolen zonder het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Voor bulkzakken met meerdere ritten kan een afvoersysteem met trilplaat worden gebruikt en deze kan worden uitgerust met plaatselijke afzuiging.
 • Om lege zakken weg te gooien zonder stof te veroorzaken, moet u de lege zakken niet handmatig samenpersen. Doe ze in plaats daarvan in een grote plastic zak die wordt ondersteund en opengehouden door een metalen frame. Als de zak vol is, verzegelt u hem en gooit u hem in een geschikte afvalcontainer. Laat de afvalzak NIET overlopen.
 • Apparatuur voor het legen van zakken kan worden aangesloten op een geschikt stofvangsysteem (bijvoorbeeld een zakkenfilter/cycloon) en kan gemakkelijk toegankelijk zijn voor onderhoud, ontstopping en reiniging.
 • Houd waar mogelijk apparatuur voor het legen van zakken uit de buurt van deuren, ramen en looppaden om te voorkomen dat tocht de werking van stofafzuigsystemen beïnvloedt.
 • Zorg voor een schone luchttoevoer naar de werkruimte om de afgezogen lucht te vervangen.
Onderhoud
 • Zorg ervoor dat de apparatuur die voor de taak wordt gebruikt, zoals geadviseerd door de leverancier/installateur, efficiënt werkt en goed wordt onderhouden.
 • Vervang verbruiksartikelen (filters enz.) in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.
Onderzoek en testen
 • Controleer persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) dagelijks visueel op tekenen van beschadiging. Als het zelden wordt gebruikt, controleer het dan voor elk gebruik.
 • Controleer de doeltreffendheid van stofonderdrukkings- en/of afzuigapparatuur vóór gebruik. Vraag advies aan de leverancier en houd relevante gegevens bij ter vergelijking bij toekomstige tests.
 • Bewaar inspectierapporten gedurende een periode die lang genoeg is om aan de nationale wetgeving te voldoen (minimaal vijf jaar).
Schoonmaak en huishouding
 • Maak je werkplek regelmatig schoon en ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op. Niet schoonmaken met een droge borstel of met perslucht.
 • Gebruik water of een stofzuiger met HEPA-filter om stof en poeders te verwijderen tijdens het schoonmaken.
Voer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uit op faciliteiten die niet in bedrijf zijn. Kleine schoonmaakwerkzaamheden mogen worden uitgevoerd wanneer faciliteiten in werking, als het veilig is om dat te doen.

Ga voor het veilig omgaan met titaantetrachloride (TiCl4) naar het speciale gedeelte.