Titaandioxide en duurzame chemicaliën

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) vertegenwoordigt de voornaamste producenten van titaandioxide (TiO2 ) en is sinds 1974 hun stem in Europa.

De producentenvereniging van titaniumdioxide (Titanium Dioxide Manufacturers Association, TDMA) vertegenwoordigt de belangrijkste producenten van titaniumdioxide (TiO2) en is sinds 1974 hun stem in Europa. De TDMA is een sectorgroep van de Europese Raad van de Bonden van de Chemische N?verheid (European Chemical Industry Council, Cefic), die ongeveer 29.000 chemische bedrijven in heel Europa vertegenwoordigt. De TDMA ondersteunt de Europese Green Deal en de ambitie van Europa om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De EU-duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen (Chemicals Strategy for Sustainability) is een toonaangevend initiatief in het kader van de Europese Green Deal. Het is een uitgebreid plan om innovatie op het gebied van chemicaliën en het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te stimuleren, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat chemicaliën geschikt zijn voor een circulaire economie. De TDMA zal zich 100% inzetten om de Europese Green Deal te verwezenlijken, in lijn met de reactie van Cefic op de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen.

Groenere productie van chemicaliën

De EU-duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen zal streven naar een overgang naar chemische stoffen die “door hun ontwerp veilig en duurzaam zijn” om van Europa een wereldwijde koploper te maken en innovatie te stimuleren.

Chemicaliën zijn essentieel voor de manier waarop we ons leven willen leiden en vormen ook de bouwstenen voor onze duurzame toekomst. Daarom is het streven van de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen om groenere productieprocessen te implementeren. De Europese chemische industrie investeert in nauwe samenwerking met de waardeketen om haar industriële processen koolstofvrij te maken. De industrie is een drijvende kracht voor het bereiken van de Europese Green Deal.

Titaniumdioxide speelt een belangrijke rol in deze onderneming. TiOis een essentiële chemische stof, het is veilig voor menselijke consumptie en is een belangrijk bestanddeel van duizenden producten die we elke dag zien en gebruiken. De TiO2-industrie vermindert haar koolstofvoetafdruk. De TDMA was een pionier op het gebied van een levenscyclusbeoordelingsmethodologie om de gemiddelde volledige koolstofvoetafdruk (van begin tot eind) in de sector te berekenen die de industrie helpt om haar prestaties te controleren en te meten. De TDMA moedigt haar klanten en leveranciers aan om deze gegevens te gebruiken om hen te helpen de ecologische voetafdruk van het product (Product Environmental Footprint, PEF), inclusief de koolstofvoetafdruk, te beoordelen van hun eigen producten die TiO2 bevatten.

Veiligheid, duurzaamheid en de circulaire economie

De duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen richt zich ook op de chemische inhoud van producten en afval om ervoor te zorgen dat materialen veilig kunnen worden gerecycled. De strategie ondersteunt het EU-actieplan voor de circulaire economie waarin het belang van duurzaam productontwerp wordt benadrukt. Tijdens de ontwerpfase wordt tot 80% van de milieu-impact van een product bepaald¹.

Het is aannemelijk dat duurzame producten zodanig moeten worden ontworpen dat ze met de meest effectieve materialen kunnen worden geproduceerd, zodat ze met een minimum aan middelen een hoge prestatie kunnen leveren. Materialen moeten duurzaam zijn om de levensduur van het product te verlengen en afval te verminderen. Daarnaast moeten producten recyclebaar zijn. De eigenschappen van TiO2 kunnen producten verbeteren zodat ze geschikt kunnen worden gemaakt voor de circulaire economie.

Sustainable chemical paints

Ongeveer 95% van alle verf wordt bijvoorbeeld vervaardigd met TiO2-pigment. Het is een essentieel ingrediënt dat helpt bij de productie van duurzame verf voor binnen en buiten. Verf vertegenwoordigt ongeveer 50% van het wereldwijde verbruik van TiO2. Een onderzoek naar de ecologische voetafdruk van het product (Product Environmental Footprint, PEF) van decoratieve verven toont aan dat hoogwaardige verven met een hoog TiO2-pigmentgehalte de laagste PEF hebben. Dit komt doordat verf met een hoog TiO2-gehalte de hoogste opaciteit heeft. Dit betekent dat er minder lagen verf nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken, waardoor er minder verf nodig is. Verven zoals deze zijn ook duurzamer, beschermen de materialen die ze bedekken en verlengen hun levensduur. Op deze manier verkleint TiO2 de ecologische voetafdruk van de gebouwde omgeving door de noodzaak van renovatie te verminderen.

Sustainable chemical hybrid car

TiO2 heeft ook in talloze andere producten voordelen voor de circulaire economie: van kleding en keukenapparatuur tot meubels en ondergrondse waterleidingen. TiO2 wordt ook gebruikt voor innovatieve technologieën om hernieuwbare energiebronnen en batterij-efficiëntie te helpen verbeteren. Afval dat TiO2 bevat, kan veilig worden gerecycled[2].

De TDMA werkt samen met de Europese instellingen om de baanbrekende initiatieven uit te voeren die worden geïntroduceerd door de Green Deal.

Literatuur