REACH-verordening

reach_main

REACH is een regelgeving voor de hele Europese Unie om de menselijke gezondheid te beschermen en het milieu tegen mogelijke risico's van chemische stoffen, terwijl het concurrentievermogen van de chemische industrie in Europe wordt behoud en versterkt.

Deze verordening is van toepassing op alle chemische stoffen in de EU.

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën. Het beleid is ook gericht op het verminderen van dubbel onderzoek en het bevorderen van alternatieve beoordelingsmethoden voor gevaren.

Elk bedrijf dat een chemische stof in hoeveelheden van één ton of meer per jaar produceert of importeert, moet die stof onder REACH registreren bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De registratie omvat een dossier met gedetailleerde informatie over de chemische stof en het gebruik ervan. Wetenschappelijk onderzoek naar veiligheid zijn ook opgenomen in dit dossier.

De TiO2 -industrie zet zich in voor het regelmatig bijwerken en verbeteren van het REACH Dossier voor TiO2 inclusief jaarlijkse literatuuronderzoeken en het laten uitvoeren van nieuwe studies volgens de nieuwste normen.

Toonaangevende Europese fabrikanten en leveranciers van titaniumdioxide (TiO2 ) hebben het Titanium Dioxide Industry Consortium (TDIC) opgericht om de REACH-registratie van TiO2 en aanverwante stoffen die bij de productie ervan worden geproduceerd, te beheren. TiO2 is niet onderworpen aan beperkingen of autorisaties onder REACH.

Het TDIC onderhoudt ook contacten met onder andere registranten en
downstream-gebruikers om aan de verplichtingen van REACH te voldoen. Dit omvat het vormen van overeenkomsten tussen bedrijven over classificatie en etikettering en het mogelijk maken van het delen van gegevens en onderzoek.

Als een op grote schaal geproduceerde en gebruikte stof, biedt het werk van het TDIC en de leden van de grote TiO2 SIEF uitgebreide informatie over TiO2 en aanverwante stoffen. Het helpt bedrijven die TiO2 – producten gebruiken om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

REACH stoffenbeoordeling

TiO2 wordt momenteel onderworpen aan een stofbeoordeling in het kader van het communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) van ECHA.
Hierbij voeren de lidstaten, Frankrijk in het geval van TiO2 , een evaluatie uit en vragen ze normaal gesproken om meer informatie.

Daarom voert TiO2 een uitgebreide studie uit in samenwerking met het Franse Agentschap voor Voeding, Milieu en Gezondheid op het Werk.
Safety (ANSES), waarbij Tier 1 kijkt naar verschillende vormen van TiO2 .

De stoffen die onder REACH vallen en beheerd worden door de TDIC zijn:

Titaandioxide (TiO2 ) CAS 13463-67-7, EINECS 236-675-5 – Bezoek het gedeelte Wat is titaandioxide? van deze website voor meer informatie over TiO2 en het productieproces.
Titaantetrachloride (TiCl4) CAS 7550-45-0, EINECS 231-441-9) – Een vluchtige vloeistof die wordt gevormd in het chlorideproces dat wordt gebruikt om TiO2 te produceren. Bezoek de titanium tetrachloride (TiCl4) op deze website.

Titaanoxidesulfaat (TiOSO4) CAS 13825-74-6, EINECS 237-523-0 – Dit kan titaanzuurstofsulfaat worden genoemd. Het wordt geproduceerd in het sulfaat proces voor de productie van TiO2 .

Dichloride titaniumoxide (TiOCl2) CAS 13780-39-7, EINECS 237-430-5 – Deze chemische stof wordt geproduceerd in het chlorideproces voor de productie van TiO2.

Dinatriumtitanaat (Na2O3Ti) CAS 12034-34-3, EINECS 234-802-9 – Dit is een verwante stof met elektrochemische en elektrokeramische toepassingen.

REACH-middelen

De volgende links geven meer informatie over REACH en de stoffen die onder TDIC vallen: