EU Green Deal en TiO2

De EU-strategie voor chemische stoffen voor duurzaamheid (CSS) is een vlaggenschipinitiatief onder de Europese Green Deal. Het is een uitgebreid plan om innovatie in chemische stoffen en het concurrentievermogen van de chemische industrie in de Europese markt te stimuleren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat chemische stoffen geschikt zijn voor een circulaire economie.

The TDMA ondersteunt de Europese Green Deal en Europa’s ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050 en zal volledig meewerken om de Europese Green Deal te realiseren, in lijn met de reactie van Cefic op het CSS.

Groenere productie van chemicaliën

Het CSS streeft naar een overgang naar chemische stoffen die “safe and sustainable by design” zijn om van Europa een wereldleider te maken en innovatie te stimuleren. Chemicaliën zijn essentieel voor de manier waarop we willen leven en zijn ook de bouwstenen voor onze duurzame toekomst. Daarom wil het CSS groenere productieprocessen implementeren. De Europese chemische industrie investeert om haar industriële processen koolstofvrij te maken in nauwe samenwerking met de waardeketen. De industrie is een drijvende kracht om de ambititie van het Europese Green Deal te bereiken.

Titaandioxide (TiO2 ) speelt hierbij een belangrijke rol. TiO2 is een essentiële chemische stof, het is veilig voor menselijke consumptie en het is een belangrijk ingrediënt in duizenden producten die we dagelijks zien en gebruiken. De TiO2 industrie vermindert haar koolstofvoetafdruk door een
baanbrekende levenscyclusinventarisatiemethodologie te gebruiken om een gemiddelde ‘wieg-tot-poort’ koolstofvoetafdruk te berekenen die de industrie helpt om haar prestaties te controleren en te meten. TDMA moedigt haar klanten en leveranciers aan om deze gegevens te gebruiken om hen te helpen de ecologische voetafdruk van het product (PEF) te beoordelen, met inbegrip van de koolstofvoetafdruk, van hun eigen producten die TiO2 bevatten.

Veiligheid, duurzaamheid en de circulaire economie

Het CSS richt zich ook op de chemische inhoud van producten en afval om ervoor te zorgen dat materialen veilig kunnen worden gerecycled. De strategie ondersteunt het EU-actieplan voor de circulaire economie dat het belang van duurzaam productontwerp benadrukt. Tot 80% van de milieubelasting van een product is bepaald in de ontwerpfase.

Het is aannemelijk dat duurzame producten zo ontworpen moeten zijn dat ze geproduceerd worden met de meest effectieve materialen om hoge prestaties te garanderen met een minimum aan hulpbronnen. Materialen moeten duurzaam zijn om de levensduur van het product te verlengen en afval te verminderen, en producten moeten recyclebaar zijn. De eigenschappen van TiO2 kunnen producten verbeteren, waardoor ze geschikt worden voor de circulaire economie.