Levenscyclus

De EU wil de milieu-impact van producten verminderen.

Een levenscyclusanalyse (LCA) evalueert de potentiële milieu-impact van producten gedurende hun hele levensduur.

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) ondersteunt de levenscyclusanalyse. Het is een strenge wetenschappelijke methode voor het evalueren van de potentiële milieu-impact van een product gedurende zijn hele levenscyclus, inclusief de impact van de materialen en processen die worden gebruikt om het te produceren.

2022 update van de TDMA-levenscyclusinventaris

TDMA zet zich in voor een beter begrip van en communicatie over de ecologische voetafdruk van producten van titaniumdioxide (TiO2 ). TDMA is momenteel bezig met het bijwerken van haar dataset voor de levenscyclusinventaris (LCI) van TiO2 en de gegevens op basis van productiegegevens voor 2021. De update zal naar verwachting voltooid en online beschikbaar zijn voor downstreamgebruikers in 2023.

Gegevens over de TiO2 - levenscyclusinventaris en koolstofvoetafdruk

De methode weerspiegelt de specifieke kenmerken van TiO2 – productie en is een aanvulling op internationale normen. Om de nauwkeurigheid van de berekening te verbeteren, omvat de in 2018 bijgewerkte studie de verzameling van primaire gegevens voor de productie van grondstoffen.
Overview of the TiO2 production process

Deelnemers en gegevens

Een gemiddelde koolstofvoetafdruk voor de industrie werd berekend op basis van een samenvoeging van de productievolumes van 32 TiO2 – sites verspreid over 21 landen. Deze productiesites goed voor 60% van de wereldwijde TiO2 – productie.
Locatie van de 32 productielocaties die 60% van de wereldwijde productie vertegenwoordigen die zijn gebruikt in het LKI-onderzoek

Tendensen in de koolstofvoetafdruk van TiO2 : resultaten

Een neerwaartse trend in de koolstofvoetafdruk van de TiO2 – industrie kan worden waargenomen op het onderstaande diagram.
De gemiddelde koolstofvoetafdruk van de industrie daalde tussen 2010 en 2016 met 6%. Organisaties die de meest recente en relevante TiO2 – gegevens willen opnemen in hun LCA-studies of milieugebonden productverklaringen (EPD’s) moeten deze dataset gebruiken. De LCI-gegevens die met deze methode zijn geproduceerd, zijn extern beoordeeld en zijn vrij beschikbaar door een e-mail te sturen naar tdma@cefic.be De TDMA-gegevens voldoen nu aan de PEF-richtlijnen (Product Environmental Footprint) van de EU voor maximale transparantie.

LCI voor de chloride- en sulfaatprocessen

De twee belangrijkste productieroutes voor TiO2 zijn het sulfaatproces en het chlorideproces. Volgens de leden hun bevindingen als resultaat van het levenscyclusanalyseprogramma (LCA) van TDMA bleek dat in sommige gevallen het chlorideproces een lagere voetafdruk heeft en in andere gevallen het sulfaatproces. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door factoren die onafhankelijk van elkaar variëren, waaronder het ertstype, de emissiefactoren van het ertsland, de factoren van het land waar TiO2 wordt geproduceerd, het energieproductieproces, het energietype, de toewijzing aan bijproducten, de interne procesconfiguraties van de TiO2 – fabriek, de soorten grondstoffen en factoren zoals coatingmiddelen. Om deze reden concludeerde TDMA dat één enkel cijfer dat beide processen omvat, de beste voorstelling gaf van een industrieel gemiddelde van de milieuimpact.