Veilig omgaan met titaniumdioxide

Goede praktijken voor het omgaan met en controleren van stof op de werkplek

De titaandioxide-industrie (TiO2) heeft zich altijd ingezet voor de veiligheid van haar werknemers en eindgebruikers. Fabrikanten zorgen voor een veilige en zekere omgang met TiO2 op de werkplek en hebben beste praktijken ontwikkeld:
  • Regelmatige risicobeoordelingen uitvoeren om processen en taken te identificeren waarbij stof kan vrijkomen;
  • Maatregelen nemen om het vrijkomen van stof te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, door met plaatselijke afzuiging;
  • Werknemers uitrusten met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE);
  • ( En apparatuur in werkomgevingen regelmatig schoonmaken en onderhouden.