Titaandioxide en materialen die met levensmiddelen in aanraking komen

Titaandioxide (TiO2 ) is een veelgebruikt materiaal dat in contact komt met voedingsmiddelen in kunststoffen, papier en keramiek. TiO2 geeft niet alleen een ultra-witte kleur, het kan ook voedingsmiddelen beschermen, met name voedingsmiddelen die gevoelig zijn voor licht. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat het gebruik van TiO2 in verpakkingen de melkkwaliteit effectief beschermt tijdens een langdurige blootstelling aan licht, zoals op winkelschappen.

Er is onlangs bezorgdheid geuit over de veiligheid van TiO2 . In februari 2020 classificeerde de Europese Commissie (EC) bepaalde poedervormen van TiO2 als een vermoedelijk kankerverwekkende stof van categorie 2 bij inademing, maar in een arrest van 23 november 2022 heeft het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (GEA) de veiligheid van TiO2 in twijfel getrokken. De Europese Unie heeft geoordeeld dat dit niet het geval was vanwege een gebrek aan betrouwbaar bewijs.

In januari 2022 heeft de Europese Commissie een verordening aangenomen die de toelating van E 171 als levensmiddelenadditief intrekt. E 171 is het E-nummer voor een specifieke soort TiO2 die gebruikt wordt als voedseladditief en die normaal niet gebruikt wordt voor toepassingen die in contact komen met voedsel. Het is belangrijk op te merken dat er geen direct verband is tussen deze bijgewerkte regelgeving en het gebruik van TiO2 in toepassingen die in contact komen met voedingsmiddelen.

De intrekking van de toelating volgde op het  advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) over E171 dat op 6 mei 2021 werd gepubliceerd en waarin onzekerheden over de wetenschappelijke gegevens werden vastgesteld, hoewel niet werd gezegd dat TiO2 onveilig was. Naar aanleiding hiervan concludeerden zowel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn van Japan (MHLW), het Nationaal Instituut voor Gezondheidswetenschappen van Japan (NIHS), Health Canada, de Voedselstandaardenautoriteit van Australië en Nieuw-Zeeland (FSANZ), de Britse Voedselstandaardenautoriteit (UK FSA) als de Food and Drug Administration van de Verenigde Staten (FDA) dat TiO2 veilig is als voedseladditief.

De Europese Commissie heeft onderzocht of de EU-verordeningbetreffende materialen van kunststof die met levensmiddelen in aanraking komen, herzien kan worden om als voorzorgsmaatregel een migratielimiet voor TiO2 vast te stellen. TDMA werkt aan een beter begrip van de implicaties van een mogelijke specifieke migratielimiet voor TiO2 .

Ondertussen investeert TDMA in nieuwe studies naar de veiligheid van TiO2 in materialen die met voedsel in contact komen, naast haar bredere wetenschappelijke programma. Dit is gericht op het genereren van verdere gegevens om de veiligheid van TiO2 te bevestigen. TDMA blijft erop vertrouwen dat nieuw bewijsmateriaal de veiligheid van TiO2 en zijn geschiktheid voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen zal blijven bevestigen.