Verantwoorde zorg en de TiO2-industrie

Als leden van Cefic werken TDMA-bedrijven aan het naleven en promoten van de Responsible Care® codes. Responsible Care is een initiatief van de wereldwijde chemische industrie dat bedrijven, nationale chemische industrie verenigingen en hun partners om:

  • De kennis en prestaties op het gebied van milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging van onze technologieën, processen en producten voortdurend verbeteren
  • Hulpbronnen efficiënt gebruiken en afval tot een minimum beperken
  • Openlijk rapporteren over prestaties, prestaties en tekortkomingen
  • Luisteren naar en samenwerken met mensen om hun zorgen en verwachtingen te begrijpen en aan te pakken
  • Samen te werken met overheden en organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van effectieve regelgeving en normen, en deze na te leven of zelfs te overtreffen
  • Hulp en advies bieden om een verantwoord beheer van chemische stoffen te bevorderen door iedereen die deze stoffen beheert en gebruikt in de productketen.