Titaan tetrachloride (TiCl4)

Wat is titaan tetrachloride?

Titaan tetrachloride (TiCl4) is een dichte, kleurloze vloeistof die zeer reactief is met water. Het wordt gevormd in het chlorideproces dat wordt gebruikt om titaniumdioxide (TiO2).

Met de juiste procedures kan TiCl4 veilig worden gehanteerd in het productieproces en het wordt niet gebruikt in consumententoepassingen[1]

TiCl4 is een belangrijk onderdeel van de productie van TiO2 en het wordt gebruikt om het metaal titanium te produceren. Het wordt ook gebruikt om kunstmatige parels en iriserend glas (een soort gekleurd glas) te produceren, en in Ziegler-Natta katalysatoren wordt het gebruikt om soorten plastic produceren[2]

Richtlijnen voor het veilig omgaan met TiCl4

  • Opslaginstallaties
  • Laden en lossen van transportcontainers
  • Transportcontainers
  • Elementaire gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, noodprocedures en chemische en fysische eigenschappen
Je kunt de volledige richtlijnen hier lezen.

Bronnen