Milieuverantwoordelijkheid en duurzaamheid vormen de grondslag van onze activiteiten.

Hier geven we een aantal voorbeelden van de stappen die we hebben genomen om te verzekeren dat onze producten op een duurzame manier worden gemaakt en gebruikt.

Responsible Care

Als lid van Cefic, streven de bedrijven van de TDMA er naar om de regels van Responsible Care® na te leven en te bevorderen. Responsible Care is een initiatief van de wereldwijde chemie-industrie dat bedrijven en nationale verenigingen in de chemische industrie en hun partners aanzet om het volgende te doen:

Continu de kennis en prestaties van onze technologieën, processen en producten verbeteren wat betreft milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging

Hulpbronnen efficiënt gebruiken en afval beperken

Openlijk verslag uitbrengen over prestaties, resultaten en tekortkomingen

Luisteren naar mensen om hun zorgen en verwachtingen te begrijpen en aan te pakken alsook samen te werken met deze mensen en hen te betrekken

Samenwerken met overheden en organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van effectieve regelgeving en normen en deze naleven of overtreffen

Hulp en advies geven om een verantwoord beheer van chemische stoffen te bevorderen door iedereen in de productketen die ze beheert en gebruikt

Beoordeling van de levenscyclus

De Responsible Care-regels werden meer dan 30 jaar geleden gelanceerd als antwoord op publieke bezorgdheden over de manier waarop chemische stoffen worden geproduceerd, verdeeld en gebruikt. Wij begrijpen hoe belangrijk het is om mensen gerust te stellen dat onze producten veilig zijn om te gebruiken en vriendelijk zijn voor het milieu. We weten ook dat we dit alleen kunnen doen met behulp van bewijs. Daarom hebben we onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van TiO2 – inclusief een 30-jarige studie van werknemers die blootgesteld werden aan titaandioxide en twee studies van arbeidersbestanden met gegevens die meer dan 70 jaar bestrijken.¹ We publiceren ook informatie over de ecologische voetafdruk van TiO2 producten. TDMA ondersteunt levenscyclusanalyse, een strikte wetenschappelijke methode om de impact van een product op het milieu te beoordelen tijdens de ganse levensduur, inclusief de productieprocessen tot het einde van de levensduur.. We hebben een registratie- en rapportagemethode ontwikkeld om de CO2-voetafdruk aan te tonen van titaanoxide-producten. De met deze methode geproduceerde gegevens voor levenscyclusinventarisatie (LCI) werden extern geëvalueerd en zijn openbaar beschikbaar in de Europese levenscyclus-databank. We moedigen onze belanghebbenden ook aan om onze LCI-gegevens te gebruiken om de koolstofvoetafdruk te bepalen voor hun eigen TiO2 toepassingen.

REACH-regulering

Titaandioxide is geregistreerd onder REACH, een regulering van de Europese Unie om mensen en het milieu te beschermen tegen alle mogelijke risico’s van chemische stoffen. Bezoek onze pagina op REACH voor meer informatie.

Duurzaam gebruik

Titaandioxide is niet alleen veilig, het kan ook verreikende voordelen bieden voor het milieu.

Voorbeelden:

Energie-efficiëntie door middel van licht and warmte reflecterende verven en deklagen zoals gebruikt in ‘koele daken’

Goedkopere vernieuwbare energie, door middel van efficiënte TiO2 bevattende zonnecellen

Efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen door bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame bouwmaterialen

Afvalbeperking met lichtgewicht verpakkingsfolies

TiO2 wordt ook gebruikt om één van de meest dringende milieuproblemen van onze planeet te helpen bestrijden, namelijk luchtvervuiling. Luchtvervuiling veroorzaakt naar schatting jaarlijks in Europa alleen al meer dan 450.000 vroegtijdige sterftegevallen. Speciale titaandioxide-deeltjes gebruikt in verven en deklagen kunnen door licht worden geactiveerd om luchtvervuiling te neutraliseren. TiO2 verven en deklagen werden al gebruikt voor dit doeleinde in zeer uiteenlopende omgevingen zoals ziekenhuizen in Mexico. De ontwerpers van het Manuel Gea González-ziekenhuis in Mexico Stad bedekten de voorgevel van het gebouw met 2500 vierkante meter TiO2 bevattende deklaag . Dit compenseert naar schatting elke dag het vervuilende effect van 1000 auto’s.

Verwijzingen

[1] Mortality among Titanium Dioxide Workers at Three DuPont Plants, Elizabeth D. Ellis, PhD, Janice Watkins, MS, William Tankersley, MS, Joyce Phillips, BS, and David Girardi, BS, Journal of Occupational and Environmental Medicine, March 2010 & Occupational Exposure and Mortality Among Workers at Three Titanium Dioxide Plants, Elizabeth D. Ellis, PhD,  Janice P. Watkins, M.S., William G. Tankersley, M.S., Joyce A. Phillips, B.S., and David J. Girardi, B.S., American Journal of Industrial Medicine, October 2012

U hebt mogelijk ook interesse in

Milieu