Advies wetenschappelijk panel EFSA, herevaluatie van titaandioxide (E171) als additief in levensmiddelen

Op 14 september 2016 publiceerde het wetenschappelijk panel van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor levensmiddelenadditieven en aan levensmiddelen toegevoegde bronnen van voedingsstoffen (ANS) een advies in de EFSA Journal over de veiligheid van titaandioxide (TiO2 , E 171) bij gebruik als levensmiddelenadditief. Dit advies kwam na een herevaluatie van titaandioxide in voeding, gebaseerd op de beschikbare absorptie-, distributie- en excretiegegevens.

Het Panel concludeerde dat de absorptie van oraal toegediende TiO2 in de bloedstroom extreem laag is en dat het overgrote deel van de TiO2 wordt uitgescheiden in feces. Een kleine hoeveelheid (< 0,12%) van de oraal ingenomen TiO2 werd geabsorbeerd door het darmgeassocieerd lymfoïd weefsel (GALT) en vervolgens uitgescheiden. De biologische beschikbaarheid van TiO2 bleek laag te zijn, en stond los van de deeltjesgrootte. Op basis van de bovenstaande bevindingen en de beschikbare genotoxiciteitsgegevens kwam het Panel verder tot de conclusie dat het onwaarschijnlijk is dat oraal ingenomen micro- en nanodeeltjes een genotoxisch gevaar zijn in vivo. Globaal genomen werd TiO2 veilig beschouwd voor gebruik, gebaseerd op evaluatie van de veiligheidsmarge.

Het Panel deed verder aanbevelingen omtrent aanvullende doelgerichte, trapsgewijze tests om een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor TiO2 (E171) in voeding te bepalen. Wat de EU-specificaties voor E171 TiO2 De conclusies van het Panel zijn in lijn met onderzoek dat door de industrie is uitgevoerd met betrekking tot de veiligheid en biobeschikbaarheid van oraal ingenomen titaandioxide. De TDMA erkent de aanbevelingen van het Panel en zal de resterende vragen in behandeling nemen om het veilig gebruik van titaandioxide in voeding te waarborgen.

Relevante links:

Herevaluatie van titaandioxide (E171) als additief in levensmiddelen