De Titanium Dioxide Manufacturers Association bekijkt bevindingen van recent RIVM onderzoek

13 April 2018 – Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een onderzoek gepubliceerd waarin blootstelling aan titaniumdioxide in verband wordt gebracht met mogelijke effecten op de gezondheid.

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) evalueert momenteel het onderzoek en zal, zodra de evaluatie afgerond is, naar buiten komen met haar bevindingen. Voor TDMA staat het veilige gebruik van titaniumdioxide in alle toepassingen op de eerste plaats en TDMA zal dit dan ook blijven nastreven.

Pour toute question, veuillez contacter Silvia Ruiz Casan, src@cefic.be.