De titaniumdioxide-industrie evalueert de details van het wetenschappelijk advies van het Risk Assessment Committee (RAC) van de ECHA met betrekking tot de geharmoniseerde indeling van TiO2

12 oktober 2017 РHet Risk Assessment Committee (RAC, Risicobeoordelingscomit̩) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen heeft zijn wetenschappelijk advies gepubliceerd met betrekking tot de classificatie van titaniumdioxide (TiO2) als verdacht kankerverwekkend (categorie 2) bij inademing. Meer details van het advies zijn hier te raadplegen.

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) bestudeert alle details van het advies en zal daarna met een verklaring komen. Wij staan achter de veiligheid van ons product in al zijn toepassingsgebieden en we blijven bezig om het veilig gebruik ervan verder te waarborgen. Samen met de Europese autoriteiten zullen we de volgende stappen bepalen.

Neem bij eventuele vragen contact op met Silvia Ruiz Casan, src@cefic.be