Ingangsdatum voor classificatie (indeling) van titaandioxide gecorrigeerd naar 1 oktober 2021

In het Publicatieblad van de Europese Unie is de ingangsdatum van de classificatie van TiO2 als vermoed carcinogeen (cat. 2) bij inademing gecorrigeerd naar 1 oktober 2021 in alle talen van de EU, nadat de oorspronkelijke publicatie een aantal inconsistenties bevatte.

Neem bij eventuele vragen contact op met Brett Pinker, bpi@cefic.be

Raadpleeg ook het laatste nieuws van TDMA of bekijk alle nieuwsberichten