Nieuwe initiatieven in de Verenigde Staten om het gebruik van titaniumdioxide in voedsel te beperken missen belangrijke nieuwe robuuste wetenschappelijke ontwikkelingen die bevestigen dat titaniumdioxide veilig is

Er zijn een aantal recente ontwikkelingen geweest in de Verenigde Staten, waaronder een wetsvoorstel van de Assemblee 418 (AB 418) in Californië dat de productie, verkoop of distributie van voedingsmiddelen in Californië met vijf additieven, waaronder titaniumdioxide (TiO2 ), wil verbieden en een verzoekschrift aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) om E171 in voedingsmiddelen te verbieden. De TiO2 -industrie bereidt momenteel een antwoord voor op de petitie van de Amerikaanse FDA, die als deadline 3 juli 2023 heeft.

Deze Amerikaanse initiatieven zijn voornamelijk gebaseerd op het advies van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) van mei 2021, die vanwege de onzekerheid over het effect van kleine nanodeeltjes niet kon concluderen dat TiO2 of E171 veilig was. Het is belangrijk om te benadrukken dat de EFSA niet heeft geconcludeerd dat TiO2 onveilig was.

Sinds het advies van de EFSA is er een aanzienlijke hoeveelheid nieuw robuust wetenschappelijk onderzoek afgerond dat de veiligheid van TiO2 bevestigt, waaronder een nieuwe studie die een lage biologische beschikbaarheid van TiO2 aantoont en de validatie van een uitgebreide studie van het Amerikaanse National Cancer National Institute die geen negatieve bevindingen liet zien.

Na een herziening van het EFSA-advies en als gevolg van deze nieuwe informatie, heeft Health Canada een gedetailleerde evaluatie uitgevoerd en een rapport gepubliceerd over de stand van de wetenschap met betrekking tot TiO2 als een levensmiddelenadditief en heeft geen dwingende gezondheidsproblemen geïdentificeerd voor het gebruik van TiO2 als een levensmiddelenadditief.  Vergelijkbare onderzoeken en conclusies werden gedaan door de US FDA, Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) en de tussentijdse bevindingen van de Food Standards Agency (FSA) in het Verenigd Koninkrijk.

Het meest recent en belangrijk is een nieuw onafhankelijk onderzoek door het Japanse National Institute of Health Sciences (NIHS). Het onderzoek evalueert de specifieke zorgen van de EFSA met betrekking tot kleine nanodeeltjes en er werden geen effecten waargenomen.

TDMA blijft veiligheid op de eerste plaats zetten en proactief investeren in nieuwe robuuste wetenschappelijke studies volgens de laatste richtlijnen en wetenschappelijke technieken om opkomende problemen aan te pakken.