Opmerkingen van de TDMA over het meest recente EFSA-advies m.b.t. de veiligheid van E171 – bijgewerkt (17 september 2021) met extra informatie

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft op 6 mei 2021 een advies gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat titaandioxide (TiO2) niet langer als veilig kan worden beschouwd voor gebruik als voedseladditief E171. De EFSA kon de bezorgdheid over genotoxiciteit door inname van E171 niet uitsluiten op basis van een waargenomen hiaat in de gegevens. De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) blijft staan achter de veiligheid van TiO2 in alle beoogde toepassingen. De TDMA heeft voldaan aan alle door de EFSA gevraagde gegevensvereisten, waarbij in geen geval sprake was van bijwerkingen. De TDMA beantwoordt het advies van de EFSA met een herziening van het wetenschappelijke programma dat wordt gebruikt om verdere gegevens te genereren die de veiligheid van E171 bevestigen.

Opmerkingen van de TDMA met betrekking tot het advies van de EFSA

In het advies van de EFSA werd geconcludeerd dat er geen sprake was van algemene toxiciteit of orgaantoxiciteit, noch van enige effecten op reproductieve en ontwikkelingstoxiciteit. De EFSA concludeerde niet dat E171 genotoxisch is, alleen dat er onzekerheid was. Deze visie staat in contrast met de vorige vier adviezen sinds 2016, waarin de EFSA E171 als veilig beschouwde. De TDMA wil graag de volgende belangrijke opmerkingen delen:

  1. Het advies van de EFSA is niet gebaseerd op alle relevante gegevens met betrekking tot de veiligheid van E171. De EFSA heeft een nieuwe risicobeoordelingsaanpak gevolgd, waarbij bepaalde belangrijke componenten uit de wetenschappelijke dataset voor E171 die geen nadelige effecten vertonen, niet werden meegenomen.
  2. Het advies verschilt van het vorige standpunt van de EFSA, dat stelt dat een voedseladditief moet worden onderzocht op basis van blootstelling via voeding volgens een voedingsmatrix. De testmaterialen in veel onderzoeken waarop de EFSA zich heeft gebaseerd, werden opzettelijk gedispergeerd voor testen met behulp van hoogenergetische sonicatie. Dit weerspiegelt geen realistische menselijke blootstelling aan voedsel dat E171 bevat. Deze methode van monstervoorbereiding lijkt in strijd met de EFSA-richtlijnen.
  3. Testmaterialen die in belangrijke onderzoeken zijn gebruikt, zijn niet representatief voor E171. E171 is een pigmentair TiO2-voedselingrediënt dat onbehandeld/niet-oppervlaktebehandeld is en niet van nanokwaliteit, dat voldoet aan strenge zuiverheidseisen en minder dan 1% van de TiO?-productie vertegenwoordigt. De EFSA beschouwde als zeer relevant bepaalde tests die zijn uitgevoerd op materialen die niet representatief zijn voor E171, zoals dit wordt vervaardigd en gebruikt en aanwezig is in voedsel.
  4. In het advies worden verschillende mechanismen genoemd waardoor E171 mogelijk genotoxisch zou kunnen zijn. Deze zijn zeer onwaarschijnlijk omdat er een zeer laag potentieel is voor systemische absorptie en accumulatie van E171 zoals gebruikt als voedingsadditief.

Hoewel E171 volgens de aanbeveling van de EU geen nanomateriaal is, heeft de EFSA in zijn nieuwe advies de richtlijn van het wetenschappelijk comité van de EFSA voor nanotechnologie uit 2018 toegepast. De TDMA is niet gevraagd om informatie of onderzoeken te verstrekken met betrekking tot de toepassing van de nieuwe richtlijn. De TDMA zou een meer inclusieve beoordeling op prijs hebben gesteld, die de industrie een betere kans zou hebben gegeven om meer nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar te stellen om te voldoen aan de nieuwe vereisten die door de EFSA worden toegepast.

Europese Commissie moet beslissen over goedkeuring van E171

De TDMA begrijpt dat de Europese Commissie, op basis van het laatste advies van de EFSA, voornemens is de goedkeuring voor het gebruik van E171 in voedsel te schrappen.

Bovendien is het panel voor toevoegingsmiddelen en producten of stoffen die in diervoeding worden gebruikt (FEEDAP) van de EFSA op basis van hetzelfde EFSA-advies tot dezelfde conclusie gekomen en de TDMA heeft begrepen dat de Europese Commissie ook voorstelt de vergunning voor E171 als toevoegingsmiddel in diervoeding te weigeren.

De TDMA werkt met de EU-autoriteiten samen om een weg vooruit te vinden en om de door de EFSA aangekaarte zorgen te helpen beantwoorden door nieuwe wetenschappelijke inzichten te leveren.