TDMA’s Interpretatie van de classificatie van titaandioxide

De geharmoniseerde EU-classificatie van bepaalde vormen van titaandioxide (TiO2) als vermoedelijk carcinogeen (cat. 2) door inademing, die op 18 februari 2020 in het Publicatieblad van de EU is gepubliceerd, creëert fundamentele onzekerheden. Er worden verschillende nieuwe concepten en termen geïntroduceerd zonder dat er zinvolle definities of interpretatierichtlijnen worden gegeven.

Gezien de onzekerheden en dubbelzinnigheden in de nieuwe classificatie, hebben de Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) en haar leden getracht een praktische en verdedigbare interpretatie van de classificatie te vinden om een zinvolle en consistente naleving mogelijk te maken.

Het interpretatiedocument van de TDMA is nu beschikbaar om te worden gedownload door de bedrijven die betrokken zijn bij de productie, de import of het gebruik van TiO2 of producten die TiO2 bevatten. Het geeft de interpretatie van de TDMA over het bereik en over de toepassing van de nieuwe indeling weer met als doel om fabrikanten, importeurs en downstreamgebruikers te helpen deze indeling zoveel mogelijk toe te passen. Echter, gezien de onzekerheden die inherent zijn aan deze classificatie, kunnen er alternatieve interpretaties bestaan. Uiteindelijk is alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie bevoegd om het recht van de Unie op gezaghebbende wijze te interpreteren.

Het document kan hier worden gedownload nadat de voorwaarden voor het gebruik van het document zijn aanvaard en de registratie is voltooid.

Dit wordt nog steeds beschouwd als een voorlopig document en er kunnen alternatieve interpretaties bestaan. De TDMA ontvangt graag feedback van gebruikers over de inhoud van het document via: tdma@cefic.be.

De TDMA blijft het oneens met de classificatie van TiO2 als vermoedelijk carcinogeen omdat er geen betrouwbare, aanvaardbare of beschikbare gegevens zijn die suggereren dat TiO2 kanker veroorzaakt. De bedrijven die lid zijn van de TDMA hebben, als deel van een bredere groep TiO2-producenten en -gebruikers, op 13 mei 2020 bij het Gerecht van de Europese Unie een verzoek tot nietigverklaring ingediend tegen de geharmoniseerde classificatie.

De beslissing van het Gerecht zal naar verwachting 2 tot 3 jaar op zich laten wachten en wordt dus verwacht na de inwerkingtreding van de classificatie op 1 oktober 2021. In de tussentijd zullen TDMA en haar leden zich concentreren op het vinden van een manier om de verordening vanaf die datum uit te voeren, ondanks de inherente onzekerheden van de classificatie.