Titanium Dioxide Manufacturers Association: bijgewerkte verklaring m.b.t. Frans classificatieadvies

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) weet dat de ECHA een dossier heeft ontvangen van de Franse voedselveiligheidsautoriteit ANSES waarin een geharmoniseerde indeling (CLH) wordt voorgesteld voor titaniumdioxide als kankerverwekkend (categorie 1B) bij inademing (H350i). De openbare raadpleging rond dit advies is op 31 mei van start gegaan en loopt tot 15 juli.  Klik hier om naar de website van de ECHA te gaan voor meer informatie.

De classificatie van titaniumdioxide werd door de industrie geëvalueerd in het kader van een REACH-registratiedossier dat in 2010 werd ingediend. Alle beschikbare wetenschappelijke gegevens werden daarbij grondig bestudeerd. Sindsdien zijn de gegevens regelmatig geactualiseerd met nieuwe bevindingen en onderzoeken. Op basis van een evaluatie van alle hoogwaardige onderzoeken zijn experts tot de conclusie gekomen dat classificatie van titaniumdioxide in geen enkele vorm en voor geen enkele toepassing noodzakelijk is. Dit wordt onderbouwd door de bevindingen van epidemiologische studies onder 24.000 medewerkers van 18 titaniumdioxidefabrieken gedurende meerdere tientallen jaren, waaruit geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid bij beroepsmatige blootstelling zijn gebleken.

De TDMA heeft het voorstel van de ANSES in beraad genomen en komt later met een gedetailleerde reactie op de openbare raadpleging van de ECHA.