De EU wil de milieueffecten van producten verminderen.

Met behulp van de zogenaamde levensloopevaluatie (LCA, Life-Cycle Assessment) wordt de mogelijke milieu-impact van producten gedurende hun levensduur vastgesteld. De vereniging van titaniumdioxideproducenten (TDMA, Titanium Dioxide Manufacturers Association) zet zich in om de milieubelasting van titaniumdioxide (TiO2)-producten te begrijpen en te communiceren.

2022 update of TDMA Life-Cycle Inventory

The TDMA is committed to advancing the understanding of and communicating the ecological footprint of titanium dioxide (TiO2) products.

The TDMA is currently updating its dataset for TiO2’s life-cycle footprint – the Life Cycle Inventory (LCI) data.

The update is expected to be completed by the end of 2022 and made available online for downstream users. The TDMA is also working in synergy with the European Council of the Paint, Printing Ink, and Artist’s Colours Industry (CEPE) to ensure alignment between the methodology and data of the respective LCI databases.

TiO2-levensloopinventarisatiegegevens

De TDMA ondersteunt de levensloopevaluatie. Het is een nauwkeurige wetenschappelijke methode om de mogelijke impact van een product op het milieu gedurende de gehele levensloop ervan te evalueren, inclusief de impact van de materialen en processen die worden gebruikt om het product te produceren. De TDMA heeft een boekhoud- en rapporteringsmethode ontwikkeld om de milieubelasting van het product (PEF) van de volledige levensloop van TiO2-producten te kunnen bepalen. De gegevens van de levensloopinventaris, de zogenaamde LCI (Life Cycle Inventory) -gegevens, die met deze methode zijn geproduceerd, zijn extern beoordeeld en vrij beschikbaar in de Europese levensloopdatabase. De dataset is voor het eerst ontwikkeld in 2014 en werd in 2018 bijgewerkt om nieuwe primaire gegevens op te nemen voor de belangrijkste grondstoffen die worden gebruikt om TiO2-producten te maken. De TDMA moedigt klanten en leveranciers aan om de LCI-gegevens te gebruiken om de PEF, met inbegrip van de CO2-voetafdruk, van hun eigen producten met TiO2 te evalueren. De TDMA zal zich blijven inspannen om de PEF van TiO2 te meten en te laten zien en zal de Europese Green Deal waar nodig ondersteunen met nieuwe PEF-methoden.

Milieubelasting van verf- en coatingproducten met TiO2

Verf en coatings zijn de belangrijkste toepassingsgebieden voor TiO2. De Europese Raad voor de Verf-, Drukinkt- en Kunstenaarskleurenindustrie (CEPE) heeft Ecomatters gevraagd om een PEF-screeningsonderzoek uit te voeren naar decoratieve verfproducten. In het onderzoek werd gekeken naar decoratieve verfproducten die worden gebruikt voor het verven van binnenmuren en plafonds, buitenmuren, en binnen- en buitenbekleding, en hun PEF over de totale levensduur van een gebouw. De resultaten toonden aan dat verf van hoge kwaliteit met een hoog TiO2-pigmentgehalte de laagste PEF heeft in vergelijking met verf van lage kwaliteit met een laag TiO2-gehalte en een hoog verlengingsgehalte. Verf met een hoog TiO2-pigmentgehalte heeft de hoogste dekking. Dit betekent dat er minder lagen verf nodig zijn voor dezelfde dekking. Het gebruik van TiO2-pigmenten in verf helpt verf ook duurzamer te maken, waardoor deze langer meegaat. Het gebruik van zeer ondoorzichtige en zeer duurzame verf voor het verven van een product vermindert de noodzaak om een product tijdens de levensduur opnieuw te verven, waardoor de totale milieubelasting van het product wordt verminderd. De grafiek laat zien dat verf met een hoog TiO2-gehalte (hoge dekkingsgraad en hoge duurzaamheid) een lagere totale PEF heeft dan verf met een laag TiO2-gehalte (lage dekkingsgraad en lage duurzaamheid).
Large-Reduction-in-Total-PEF-with-increasing