Health Canada sluit zich aan bij de Britse Food Standards Agency en stelt dat titaniumdioxide in voedsel veilig is

Op 20 juni 2022 heeft Health Canada, het Canadese ministerie van Gezondheid, in een nieuw rapport over de stand van de wetenschap geconcludeerd dat titaniumdioxide (TiO2) als voedseladditief (E171) veilig is voor menselijke consumptie. De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) verwelkomt het standpunt van Health Canada, dat gebaseerd is op een uitgebreide beoordeling van alle beschikbare wetenschappelijke gegevens die relevant zijn voor gebruik van TiO2 in voedsel.

Na het advies in 2021 over E171 van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is de veiligheid van TiO2 als voedseladditief kritisch beoordeeld door zowel het Britse Food Standard Agency (FSA) als Health Canada. Beide regelgevers concludeerden dat er geen gezondheidsproblemen zijn met betrekking tot het gebruik van TiO2 als voedseladditief. De TDMA roept de Europese Commissie dan ook op om het advies van de EFSA over de veiligheid van E171 uit 2021 opnieuw kritisch te onderzoeken. De conclusies van Health Canada en de Britse FSA moeten ook in aanmerking worden genomen bij elke EU-beoordeling van de veiligheid van TiO2 in toepassingen in de farmaceutische, cosmetische en speelgoedindustrie.

In het advies van de EFSA uit 2021 werd geen onmiddellijk gezondheidsprobleem in verband met E171 gevonden, maar werden onzekerheden gemeld op basis van een waargenomen hiaat in de beschikbare data. Door de uitgebreide beoordeling van de beschikbare kennis over TiO2 als voedseladditief en nieuwe gegevens die na het EFSA-advies zijn verzameld, zijn de onzekerheden die door de EFSA aan het licht werden gebracht volledig weggenomen. Het rapport van Health Canada over de stand van de wetenschap vermeldt:

  • geen bewijs van kanker of andere bijwerkingen bij muizen en ratten die aan hoge concentraties voor voedsel geschikte TiO2 werden blootgesteld (langdurig of levenslang onderzoek);
  • geen veranderingen in DNA in verschillende onderzoeken op dieren;
  • geen nadelige effecten op de voortplanting, ontwikkeling, het immuunsysteem, het maagdarmstelsel of het zenuwstelsel, of de algehele gezondheid wanneer ratten werden blootgesteld vanaf de preconceptie tot de volwassenheid.

Na de publicatie van het Health Canada-rapport zei dr. David Lockley, voorzitter van TDMA’s Scientific Taskforce, het volgende: “We zijn blij dat het uitgebreide onderzoek door Health Canada bevestigt dat TiO2 veilig is bij gebruik in voedsel. In het rapport over de stand van de wetenschap wordt benadrukt dat de EU-autoriteiten moeten vragen om een actualisering van het advies van de EFSA over E171 om ervoor te zorgen dat het standpunt van de EU gebaseerd is op alle beschikbare data. Onze prioriteit blijft om nieuw wetenschappelijk onderzoek naar voren te brengen om elke vraag over de veiligheid van TiO2 te kunnen beantwoorden.”

De TDMA blijft met alle relevante belanghebbenden samenwerken om ervoor te zorgen dat huidig en toekomstig onderzoek naar de veiligheid van TIO2 wordt uitgevoerd met behulp van alle beschikbare data en beste praktijken.

Neem voor vragen contact op met Brett Pinker, TDMA Sector Group Manager: bpi@cefic.be

Lees meer in of bekijk alle nieuwsitems