Japan bevestigt opnieuw de veiligheid van titaandioxide als voedseladditief

Op 19 juli 2023 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn van Japan (MHLW) een rapport gepubliceerd waarin de veiligheid van titaandioxide (TiO2) als voedseladditief wordt bevestigd. TiO2 is sinds 1983 door de Japanse autoriteiten goedgekeurd als levensmiddelenadditief.

De conclusies van het rapport waren gebaseerd op drie hoofdpunten:

  1. De resultaten van een onafhankelijk 90-daags onderzoek uitgevoerd door het Japanese National Institute of Health Sciences (NIHS) laat een extreem lage absorptie en geen nadelige effecten van de orale inname van TiO2 zien. Dit onderzoek werd ondernomen om de bezorgdheid die de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in hun advies van 6 mei 2021 heeft geuit tegemoet te komen aan.
  2. Uit een literatuuronderzoek bleek dat er sinds 2021 geen nieuwe onderzoeken waren geïdentificeerd die reden tot bezorgdheid over TiO? zouden kunnen geven.
  3. Overeenstemming met de standpunten die zijn gepubliceerd door Health Canada, Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de voorlopige bevindingen van het Food Standards Agency (FSA) van het Verenigd Koninkrijk, die niet overeenkomen met de conclusies van de EFSA.

Als gevolg hiervan zal er in Japan geen verdere actie worden ondernomen en blijft TiO2 toegestaan als voedseladditief. Het wetenschappelijke programma dat de TDMA blijft uitvoeren, zal het begrip van de veiligheid van TiO? verder verbeteren.