Milieucommissie van het Europees Parlement verwerpt bezwaar tegen indeling van titaandioxide

In een stemming op 3 december 2019 heeft een meerderheid in de Milieucommissie van het Europees Parlement de door de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) ingediende resolutie met betrekking tot het voorstel voor de indeling van titaandioxide (TiO2) als een vermoedelijk carcinogeen (categorie 2) bij inademing, niet ondersteund. Dit betekent dat er namens de Milieucommissie geen resolutie zal worden ingediend voor een stemming tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

Het is nog steeds mogelijk voor een fractie of een groep parlementsleden om een resolutie in te dienen die bezwaar maakt tegen de indeling ter stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Gezamenlijk moet deze groep een twintigste van de 751 leden van het Parlement of een twintigste van een fractie vertegenwoordigen om een resolutie in te kunnen dienen. Elke resolutie moet worden goedgekeurd door een meerderheid van 376 EP-leden in de plenaire vergadering van het Europees Parlement.

De door de ECR ingediende resolutie maakte bezwaar tegen de indeling van TiO2 omdat deze verder gaat dan noodzakelijk en evenredig is om mogelijke gezondheidsrisico’s tegen te gaan ten gevolge van mogelijke blootstelling van de werkplek aan TiO2-poeder. Hierdoor is er ook een risico dat de stof in andere vormen als onveilig wordt beschouwd. In de resolutie werd de Commissie verzocht de gedelegeerde verordening in te trekken en andere opties te overwegen, zoals een geharmoniseerde grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (TiL) voor TiO2 in het kader van de wetgeving inzake gezondheid op het werk.

TDMA is het fundamenteel oneens met de voorgestelde indeling en heeft onze standpunten herhaaldelijk kenbaar gemaakt in de discussie rondom regelgeving sinds 2017. TDMA staat in contact met autoriteiten en houdt belanghebbenden op de hoogte als we meer te weten komen over relevante ontwikkelingen tijdens de behandelingsperiode in het Europees Parlement en de Raad.

Mocht u nog vragen of vragen hebben, neem dan contact met ons op via tdma@cefic.be