Opmerkingen van de TDMA over het meest recente EFSA-advies m.b.t. de veiligheid van E171

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft op 6 mei 2021 een advies gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat titaandioxide (TiO2) niet langer als veilig kan worden beschouwd voor gebruik als voedseladditief E171. De EFSA kon de bezorgdheid over genotoxiciteit door inname van E171 niet uitsluiten op basis van een waargenomen hiaat in de gegevens. Dit wijkt af van eerdere adviezen van de EFSA waarin werd vastgesteld dat E171 als voedseladditief geen gevaarlijk risico op genotoxiciteit veroorzaakt.

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) blijft staan achter de veiligheid van TiO2 in alle beoogde toepassingen. De TDMA beantwoordt het advies van de EFSA met een herziening van het wetenschappelijke programma dat wordt gebruikt om verdere gegevens te genereren die de veiligheid van E171 bevestigen.

 

Opmerkingen met betrekking tot het advies van de EFSA

De TDMA heeft het advies van de EFSA zorgvuldig bestudeerd. Het is een complex advies, waarbij voor het eerst de leidraad voor nanotechnologie van het Wetenschappelijk Comité van de EFSA van 2018 is toegepast op de veiligheidsbeoordeling van voedseladditieven, hoewel E171 volgens de aanbeveling van de EU geen nanomateriaal is.

De TDMA wil graag de volgende voorlopige opmerkingen delen:

  • Het EFSA-advies is niet gebaseerd op alle relevante gegevens met betrekking tot de veiligheid van E171. De EFSA heeft een nieuwe risicobeoordelingsaanpak gevolgd, waarbij bepaalde belangrijke componenten uit de wetenschappelijke dataset voor E171 die geen nadelige effecten vertonen, niet werden meegenomen.
  • Het advies verschilt van het vorige standpunt van de EFSA, dat stelt dat een voedseladditief moet worden onderzocht op basis van blootstelling via voeding volgens een voedingsmatrix.

De EFSA heeft geen nieuwe onderzoeken aangevraagd om eventuele waargenomen hiaten in gegevens voor E171 met betrekking tot genotoxiciteit te dichten. De TDMA heeft een uitgebreid pakket nieuwe en aanvullende gegevens en informatie met betrekking tot andere risico-onderwerpen aangeleverd.

Gezien het nieuwe risicobeoordelingskader dat door de EFSA wordt toegepast, zou de TDMA een meer inclusief beoordelingsproces op prijs hebben gesteld. Dit zou de industrie beter in staat hebben gesteld om tijdig nieuwe wetenschap aan te dragen en te voldoen aan de nieuwe vereisten van de EFSA. De nieuwe risicobeoordelingsaanpak van de EFSA kan brede implicaties hebben voor andere stoffen.

 

Europese Commissie moet beslissen over goedkeuring van E171

De TDMA begrijpt dat de Europese Commissie, op basis van het laatste advies van de EFSA, voornemens is E171 te schrappen van de EU-lijst van goedgekeurde voedseladditieven. De TDMA werkt met de EU-autoriteiten samen om een weg vooruit te vinden en om de door de EFSA aangekaarte zorgen te beantwoorden.