Er zal beroep worden aangetekend tegen het arrest van het Gerecht van de Europese Unie over de indeling van titaniumdioxide

De Europese Commissie heeft de Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) laten weten dat zij in beroep is gegaan tegen het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 23 november 2022 betreffende titaandioxide TiO2 . Ook de Franse regering heeft in een persbericht van 13 februari 2023 aangekondigd in beroep te gaan. De Europese Commissie is verweerder en Frankrijk heeft als lidstaat het recht om beroep aan te tekenen. In dit arrest werd geoordeeld dat de Europese Commissie bepaalde poedervormen van TiO2 ten onrechte had ingedeeld als vermoedelijk kankerverwekkende stof van categorie 2 bij inademing en werd de indeling nietig verklaard. Het goed gemotiveerde en gedetailleerde arrest stelde vast dat er een fout was gemaakt in de beoordeling door de Commissie van de betrouwbaarheid en aanvaardbaarheid van de studie waarop de indeling was gebaseerd, en dat een indeling alleen van toepassing op een stof die de intrinsieke eigenschap heeft om kanker te veroorzaken. Het beroep bij het Europees Hof van Justitie (EHJ) kan alleen worden ingesteld op gegronde rechtsvragen en dit proces duurt normaal gesproken 1 tot 2 jaar. In de praktijk betekent dit dat de classificatie van kracht blijft tot het einde van de beroepsprocedure. De TDMA-leden zijn teleurgesteld over dit beroep, aangezien het vonnis de hoognodige duidelijkheid bracht in een complexe zaak die gunstig was voor alle partijen. De TDMA-leden zullen de zaak krachtig blijven verdedigen. TDMA vraagt ook dat gerelateerde regelgevende processen die momenteel door de EU-autoriteiten worden uitgevoerd, worden stopgezet in afwachting van de uitkomst van het beroep. TDMA biedt ondersteunende informatie over de interpretatie en toepassing van de classificatie op haar website.

TDMA blijft de veiligheid van werknemers in de TiO2 -industrie vooropstellen. Daarom heeft de TDMA langetermijnstudies uitgevoerd over de blootstelling van werknemers aan TiO2 en heeft ze richtlijnen opgesteld over de beste praktijken voor veilig gebruik. TDMA heeft ook een niet-aflatende focus op de wetenschap van de veiligheid van TiO2 . Dit omvat een robuust proactief wetenschappelijk programma dat nieuwe studies laat uitvoeren met behulp van de nieuwste richtlijnen en wetenschappelijke technieken aan vooraanstaande universiteiten en onderzoeksorganisaties. De bevindingen van dit programma blijven aantonen dat TiO2 veilig is in overeenstemming met recente adviezen van autoriteiten in andere regio’s.

Bijgewerkt op 20 februari 2023 met nieuwe informatie.