Europese Commissie keurt wet goed tot intrekking van de toelating van E171 in voedsel

Op 14 januari 2022 heeft de Europese Commissie de wet aangenomen tot intrekking van de vergunning voor titaandioxide (TiO2) als additief E171 in voedsel in de EU. De wet is op 18 januari 2022 gepubliceerd in het publicatieblad van de EU en treedt op 7 februari 2022 in werking.

De wet voorziet in een overgangsperiode van 6 maanden vanaf de inwerkingtreding ervan. Dit betekent dat tot 7 augustus 2022 voedsel dat E171 bevat op de EU-markt mag worden gebracht en op de markt mag worden gebracht tot de ‘uiterste consumptiedatum’. Producten die E171 bevatten, kunnen tijdens de overgangsperiode veilig worden gebruikt, aangezien er geen direct risico is vastgesteld.

De Titanium Dioxide Manufacturers Association (TDMA) herhaalt dat ze het niet eens is met de maatregel en blijft achter de veiligheid van TiO in alle beoogde toepassingen staan. De TDMA werkt samen met alle relevante belanghebbenden en investeert in nieuwe wetenschap om gegevens te genereren die de veiligheid van E171 bevestigen.

Achtergrondinformatie over het verbod van de Europese Commissie op E171 in voedsel

Het verbod van de Europese Commissie volgt de opinie van de EFSA als gepubliceerd op 6 mei 2021. De EFSA zelf concludeerde dat er geen sprake was van algemene toxiciteit, orgaantoxiciteit, noch van enige effecten op reproductieve en ontwikkelingstoxiciteit. De beoordeling van de EFSA heeft niet tot de conclusie geleid dat E171 genotoxisch is, maar bepaalde onzekerheden geïdentificeerd waarbij de effecten van de stof verder moeten worden onderzocht.

De TDMA beantwoordt de onzekerheden in de conclusies van de EFSA met een herziening van het wetenschappelijke programma om verdere gegevens te genereren die de veiligheid van E171 bevestigen.  Het heeft haar voorlopige opmerkingen over het verslag van de EFSA van 17 september 2021 beschikbaar gemaakt.

De TDMA blijft met alle betroffen belanghebbenden samenwerken om ervoor te zorgen dat er een volledige en transparante beoordeling wordt uitgevoerd met gebruikmaking van alle beschikbare data en beste praktijken.